IV. ULUSLARARASI TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU


Genel Bilgi / Allgemeine Informationen

4. Türk-Alman Sempozyumu

“Kayzer ve Sultan’ın Dostluk Döneminden Günümüze Türk-Alman İlişkileri”

 

Türk-Alman ilişkileri tarihi, Orta Avrupa – Balkanlar – Ortadoğu ekseninde bir çok devletin ortaya çıkmasını etkiyecek kadar önemli detaylara sahiptir. İki milletin çeşitli alanlardaki ilişkilerinin bilimsel ortamda gün yüzüne çıkartılması öncelikle insanlığın bilim-barış eksenindeki gelişmesine önemli bir katkıdır. İkili ilişkilerin son 150 yılı sadece iki milletin değil, ilişkide bulundukları ikincil ülkelerin de kaderini etkileyip geleceğini şekillendirmiştir. Her iki milletin hakimiyet coğrafyalarında, sınırların, kültürlerin ve şehirlerin ortaya çıkmasında Türk-Alman İlişkilerinin derin izleri mevcuttur. Bahse konu bölgelerdeki hukuksal gelişmeler, demografik oluşumlar, siyasi şekillenmeler, teknoloji transferleri, güvenlik gerekçeleri, risk faktörleri ve iktisadi hareketlenmeleri doğru okuyabilmenin kodları iki milletin ortak tarihinin satır aralarında gizlidir.

 

Asırlardır devam eden sorunlar, nesillerdir süregelen problemler ve gelecekteki denge hesaplarının alacağı şekilleri de iki milletin ilişkileri belirleyecektir. Türklerin ve Almanların ortak tarih eksenindeki geleceğe yönelik öngörüleri Avrupa güvenliği ve hür dünya idealleri için önemli bir katkı olarak ortaya çıkmaktadır. İki ülke arşivlerindeki küçük detayları bile yeni potansiyellerin ortaya çıkmasından risklerin yok edilmesine kadar geniş bir yelpazede etki unsuru olarak adlandırılabilecek konulardır. Bu bağlamda bilim, ekonomi, turizm, askeri, teknik, eğitim ve hukuk başta olmak üzere uluslararası platformlarda birlikte hareket eden Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere mercek tutmak isteyen çeşitli ülkelerin bilim insanlarının akademik çalışmaları günümüzde daha da önem arz etmektedir. Bu alandaki bilimsel tezler sadece iki ülke için değil, gelecekte bu alana ilgi duyan araştırmacıların faydalanacağı akademik kaynak havuzunu da ortaya çıkaracaktır. Akademisyenlere alan açmak adına Türk ve Alman Üniversiteleri arasındaki işbirliği gelecekte daha da artacaktır. Würzburg Üniversitesi ve IKG Enstitüsü çevresinde şekillenen karşılıklı ziyaretler, bilimsel toplantılar, akademisyenler buluşması ve sempozyumlara katılımın giderek yoğunlaşması ise iki ülke akademisyenlerinin artan ilgilerini işaret etmektedir.

 

Öncelikle,

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal,

Würzburg Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Alfred Forchel,

Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Sahin,

IKG Enstitüsü Başkanı Sayın Dr. Latif Çelik,

 

başta olmak üzere, Türkiye’den ve Almanya’dan akademisyen arkadaşlarının bu alanda ortaya koydukları samimi işbirliği ve ortak çalışma zeminlerinin oluşturulması çok önemlidir. Gelecekte bu alana yönelik çalışma yapan bilim insanları kendilerini takdirle anacaklardır.

 

31/10/2019 – 01/11/2019, Antalya-TÜRKİYE

Das 4. Internationale Symposium für Deutsch-Türkische Beziehungen findet an der Akdeniz Universität in Antalya statt. Die früheren Veranstaltungsorte des Symposiums waren Würzburg und Konya. Das Ziel dieser Symposiums Reihe ist mit wissenschaftlichen Beiträgen, die 300 Jährige Freundschaft beider Länder, sowohl mit positiven als auch mit negativen Ergebnissen darzulegen, um in der Zukunft sich besser auf Zusammenarbeiten vorbereiten zu können. Das Symposium deckt mit 75 Themen des Kulturellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Bereichs fast alle Lebenslagen der bilateralen Beziehungen.

Die Türken und Deutschen, die Verlierer des ersten großen Krieges in der Geschichte der Menschheit, setzten durch die Kapitulation Ende 1918 sowohl dem Deutschen als auch dem Osmanischen Staat ein Ende. Beide Nationen mussten nicht nur ihr Gebiete in fernen Regionen, sondern auch einen erheblichen Teil ihrer Heimat den Besatzern überlassen. Als in den in Mondros für die Türken und in Versailles für die Deutschen eingerichteten Konferenzen klar wurde, dass die Bedingungen der Siegermächte diktiert wurden, wandten sie sich von den Siegermächten zugelassenen Umfang ihres territorial Gebietes zur Errichtung der eigenen Nationalstaaten zu.

Die türkischen und deutschen Staaten, die in Berlin und Ankara zum Leben erweckt wurden, konnten erst nach 1925 in dem Umfang wieder ihre  Beziehungen aufnehmen, die die Siegermächte in der neuen Ära zuließen. Beide Staaten, die angesichts der schweren Bedingungen viele Ungerechtigkeiten erlitten hatten, wandten sich einer breiten Palette von Bereichen zu, einschließlich politischer, kultureller, militärischer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher Fragen, obwohl sie ihr altes Potenzial an bilateralen Beziehungen nicht erreichten. Die seit 60 Jahren in Deutschland lebenden Türken und Millionen von deutschen Urlaubern, die jedes Jahr ihren Urlaub in der Türkei verbringen zeigt den Höhepunkt dieser auf vertrauen beruhenden fruchtbar gewordenen Zusammenarbeit.

Im 101. Jahr nach dem Ende des türkisch-deutschen Bündnisses 1918, das die Kulturen vieler Staaten vom Atlantik bis zum Kaukasus, vom Golf von Aden bis nach Südpolen geprägt hat, werden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern von Wissenschaftlern diskutiert. Die gemeinsamen politischen Beziehungen zwischen Türken und Deutschen seit mehr als 300 Jahren werden im wissenschaftlichen Umfeld von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern in den Sälen der Universität Akdeniz abgehandelt.

Das Symposium findet in Zusammenarbeit mit der Akdeniz-Universität, der Würzburger Maximilians-Universität, der Selçuk-Universität und dem IKG-Institut statt. Die Vorträge werden in türkischer, deutscher und englischer Sprache gehalten. Am Symposium werden Wissenschaftler aus der Türkei, Deutschland, England, Frankreich, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Griechenland und Zypern erwartet. Die Akdeniz Universität wird das Symposium koordinieren.


Son Güncelleme : 12 Haziran Çarşamba 2019
9