IV. ULUSLARARASI TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU


Genel Bilgi

1918-2019
MONDROS ve VERSAY’ın 101. YILINDA

Tarih, Siyaset, Kültür, Askeri, Teknik, Ekonomi, Tıp ve Hukuk bağlamında
4. TüRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

31/10/2019 – 01/11/2019, Antalya-TÜRKİYE

Tarihin ilk büyük savaşının kaybedenleri olan Türkler ve Almanlar 1918 yılı sonunda teslim olarak imparatorluklarına son noktayı koydular. Her iki millet, sadece uzak coğrafyalardaki topraklarını değil, anayurtlarının bile önemli bölümünü işgalcilere bırakmak zorunda kaldılar. Türkler için Mondros’ta, Almanlar için Versay’da kurulan masalarda savaşın kaybedeni oldukları netleşip, galiplerin şartları dikte edilince, yine onların müsade ettiği ölçüde kendi ana coğrafyalarında ulus devletler kurmaya yöneldiler.

Berlin ve Ankara’da hayata geçen Türk ve Alman Devletleri, yeni dönemde galiplerin müsade ettiği ölçü ve sahalarda ancak 1925 sonrası ilişki kurabildiler. Dayatılan ağır şartlar karşısında birçok haksızlığı da sineye çeken Türkler ve Almanlar, eski potansiyele erişemese de her yıl giderek artan siyasi, kültürel, askeri, bilimsel, ekonomi ve hukuk başta olmak üzere çok çeşitli sahalarda işbirliğine yöneldiler. Almanya’da 60 yıldır yaşayan milyonlarca Türk ve her yıl Türkiye’de tatil yapan milyonlarca Alman bu işbirliğinin ulaştığı noktayı işaret etmektedir.

Atlas Okyanusu kıyılarından Kafkas Dağlarına, Aden Körfezi’nden Polonya’nın güneyine kadar bir çok devletin sınırlarının şekillenip kültürlerinin oluşmasında etkili olan Türk-Alman müttefikliğinin 1918 yılı sonunda noktalanmasının 101. yılında, iki ülke ilişkileri çok çeşitli yönleri ile akademisyenler tarafından bilimsel anlamda masaya yatırılacaktır. Ortak siyasi ilişkileri 300 yılı aşan Türkler ve Almanlar arasındaki ortak geçmiş Würzburg Üniversitesi salonlarında çeşitli ülkelerin akademisyenleri tarafından bilimsel ortamda tartışılacak.

Akdeniz Üniversitesi, Würzburg Maximilians Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Almanya IKG Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek sempozyumda Türk- Alman ilişkileri tarih, siyaset, kültür, askeri, bilimsel, ekonomik, sağlık ve hukuk bağlamlarında ele alınacaktır. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde bildirilerin sunulacağı sempozyuma Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Bosna- Hersek, Yunanistan ve Kıbrıs’tan akademisyenlerin katılması beklenirken, sempozyumun koordinasyonu Antalya Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

0