IV. ULUSLARARASI TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU


Konu Başlıkları

Kültür, Tarih, Teknik, Ekonomi, Hukuk ve Sağlık alanlarında Türk-Alman İlişkileri

 1. Kültürel Miras, Turizm ve Türk-Alman İlişkileri Açısından Önemi
 2. Türk ve Alman Dünyasında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kültürü
 3. Alman Turistlerin Türkiye’ye Katkıları ve Alman Turizm Yatırımları
 4. Alman Turistlerin Türkiye’yi Tercih Nedenleri
 5. Türkiye ve Almanya Arasında Turizmin Entegrasyona Etkisi
 6. Osmanlı-Alman Yakınlaşmasının Arka Planları
 7. II. Abdulhamit – II. Wilhelm İlişkileri
 8. Almanya’nın Ortadoğu Bölgesine İlgisi
 9. Osmanlı’nın Almanlar Üzerinden Yürüttüğü Denge Politikası
 10. 19. Yüzyılda Barışçı Alman Yayılmacılığı
 11. Türk-Alman Askeri İlişkilerinin Seyri
 12. Osmanlı Ordularının Modernizasyonunda Almanlar
 13. Osmanlı Devletinde Almanlara Verilen Ayrıcalıklar
 14. Almanların Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmaları
 15. Askeri Okulların Yapılanmasında Alman Desteği
 16. Birinci Dünya Savaşı Öncesi İkili İlişkiler
 17. Almanya’ya Eğitim İçin Gelen Öğrenciler
 18. Birinci Dünya Savaşı Döneminde Cephelerdeki Almanlar
 19. Savaşın sonunda Teslim Olan Türkiye ve Almanya
 20. İttihad ve Terakki Liderlerinin Almanya İle İlişkileri
 21. Talat Paşa’nın Almanya Yılları
 22. Türk İstiklal Savaşı’na Almanların İlgisi
 23. Mondros ve Versay anlasmaları
 24. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasi İlişkiler
 25. Cumhuriyet Döneminde İlişkilerin Tekrar Canlanması
 26. Türk Üniversitelerinin Yapılanmasında Alman Bilim İnsanları
 27. Nasyonal Sosyalist Döneminde Türkiye’ye Sığınanlar
 28. İkinci Dünya Savaşı İçinde Siyasi İlişkiler
 29. 1918 Sonrası Türkiye ve Almanya’da Milliyetçilik
 30. Sosyalist Dünya Görüşünün Her İki Ülkedeki Etkileri
 31. NATO İçinde Türk-Alman İlişkileri
 32. Soğuk Savaş Dönemindeki Türk-Alman Müttefikliği
 33. İki Almanya’nın Birleşmesi ve Türkler
 34. Almanlar Üzerinden Türkiye’ye Giren Teknoloji
 35. Demiryolu Projelerinde Almanlar
 36. Bağdat Demiryolu’nun Türk Alman Siyasetindeki Yeri- Osmanlı
 37. Döneminde Almanya’dan Teknoloji Transfer
 38. Cumhuriyet Döneminin Kalkınma Hamlelerinde Almanlar
 39. İktisadi Alandan Türk Alman İşbirliği
 40. Banka – Sigorta Sektöründeki Alman Çizgileri
 41. Türkiye Pazarlarında Alman Ürünleri
 42. Cumhuriyet Döneminde Ticari Dengeler
 43. Üçüncü Ülkelerde Türk-Alman İşbirliği
 44. Türkiye’de Alman Mimarisi
 45. Türk Hukukunda Alman Etkisi
 46. Hukuk Fakülteleri ve Temel Hukuk Sistemindeki Alman İzleri
 47. Cumhuriyetin Ticaret Hukukunda Almanlar
 48. Liman, Gümrük ve Havaalanı Temel Yasalarında Almanlar
 49. İki Ülkenin Hukuk Sistemlerindeki Benzerlikler
 50. Türk Eğitim Sisteminde Almanlar
 51. Almanların Türkiye’de Hayata Geçirdikleri Teknik Okullar
 52. Türk Gençliği ve Alman Kültürü
 53. Türk Kültürünün Almanya’da İzleri
 54. Alman Kültürünün Türkiye’de İzleri
 55. Almanya’da Türkçe’nin Geleceği
 56. İslam Almanya’ya ait (mi)?
 57. Alman Turistlerin Türkiye’ye İlgisi, Önemi, ve Katkıları
 58. Türkiye’deki Alman Turizm Yatırımları
 59. Almanya’da Uyum – Entegrasyon Tartışmaları
 60. Türkiye’de Alman – Almanya’da Türk Olmanın Eksileri-Artıları
 61. Almanya’ya İşçi Göçü
 62. İşçi Dövizlerinin Türkiye’ye Katkıları
 63. Türki İşçilerinin Almanya ve Türkiye Açısından Önemi
 64. Türkiye Kökenli İşadamlarının Almanya’daki Yatırımları
 65. Türkiye Kökenli İşçilerin Sosyal Sorunları
 66. Türk İşcilerin Her İki Ülkeye Olan Katkilari
 67. Türk-Alman Kültür Çatışmaları / Çözüm Teklifleri
 68. Türk-Alman Evlilikleri
 69. Almanya’da Yabancı Düşmanlığı
 70. Almanya’da Yükselen Sağ
 71. Almanya Türklerinin Sağlık Sorunları
 72. Almanya Türklerine Özel Hastalıklar
 73. Alman Hastalık Kasalarının Türklere Yaklaşımları
 74. Almanya’da Sağlık Alanında Türklere Yönelik Çalışmalar
 75. Türklerin Alman Hastalık Kasalarından Beklentileri
 76. Türkiye’deki Alman Sağlık Yatırımları

 

Die Themen

 1. Das Interesse der Deutschen am türkischen Unabhängigkeitskrieg
 2. Die Freundschaft zwischen Abdulhamid II. -. Wilhelm II
 3. Der Verlauf der türkisch-deutschen Militärbeziehungen
 4. Deutschlands Interesse am Nahen Osten
 5. Mondros und Versailles Verträge
 6. Talat Paschas Jahre in Deutschland
 7. Die Gründe für die Deutschen als Urlaubsland Türkei
 8. Die Auswirkungen des Tourismus auf die Integration
 9. Hintergründe der osmanisch-deutschen Annäherung
 10. Die Gleichgewichtspolitik des Osmanischen Reiches über die Deutschen
 11. Friedliche deutsche Ausbreitung im 18. Jahrhundert
 12. Deutsche bei der Modernisierung der osmanischen Armeen
 13. Die Privilegien der Deutschen im Osmanischen Reich
 14. Die Deutsche Archäologische Untersuchungen in der Türkei
 15. Deutsche Unterstützung für den Bau von Militärschulen
 16. Bilaterale Beziehungen vor dem Ersten Weltkrieg
 17. Studenten, die zur Ausbildung nach Deutschland kommen
 18. Deutsche an den osmanischen Fronten im Ersten Weltkrieg
 19. Nach der Kapitulation Türkei und Deutschland
 20. Beziehungen von Einheit- und Fortschrittsführern zu Deutschland
 21. Politische Beziehungen in den Anfangsjahren der Türkischen Republik
 22. Wiederbelebung der Beziehungen in der Türkischen republikanischen Ära
 23. Deutsche Wissenschaftler bei der Strukturierung türkischer Universitäten
 24. Die Emigranten der NS-Zeit in der Türkei
 25. Politische Beziehungen im Zweiten Weltkrieg
 26. Die Auswirkungen der sozialistischen Weltanschauung in beiden Ländern
 27. Türkisch-deutsche Beziehungen innerhalb der NATO
 28. Deutsch-türkisches Bündnis während des Kalten Krieges
 29. Zusammenschluss zweier deutscher Staaten und die Türken
 30. Deutsche Technologie in der Türkei
 31. Deutsche in Eisenbahnprojekten
 32. Die Bedeutung der Bagdadbahn in der türkisch-deutschen Politik
 33. Technologietransfer aus Deutschland in der osmanischen Zeit
 34. Deutsche in Entwicklungsbewegungen der Türkischen Republikanischen Ära
 35. Deutsch-türkische Zusammenarbeit aus dem Wirtschaftsraum
 36. In den Banken und Versicherungen Deutsche Linien
 37. Deutsch Produkte im türkischen Markt
 38. Handelsbilanzen in der republikanischen Ära
 39. Türkisch-deutsche Zusammenarbeit in Drittländern
 40. Deutsch Architektur in der Türkei
 41. Deutscher Einfluss auf das türkische Recht
 42. Rechtswissenschaftliche Fakultäten und deutsche Spuren im Grundrechtssystem
 43. Deutsche im Handelsrecht der Türkei
 44. Deutsche im Hafen-, Zoll- und Flughafengrundgesetz
 45. Ähnlichkeiten in den Rechtssystemen zweier Länder
 46. Deutsche im türkischen Bildungssystem
 47. Technische Schulen ihr Leben in deutscher Sprache in der Türkei verbringen
 48. Türkische Jugend und deutsche Kultur
 49. Spuren türkischer Kultur in Deutschland
 50. Spuren der deutschen Kultur in der Türkei
 51. Die Zukunft des Türkischen in Deutschland
 52. Der Islam gehört zu Deutschland?
 53. Das Interesse, die Wertschätzung und der Beitrag der Deutschen Touristen in die Türkei
 54. Deutsche Tourismus Investitionen in der Türkei
 55. Integration in Deutschland – Integrationsdebatten
 56. Die Vorteile und Die Nachteile des Deutschseins in der Türkei und Türke seins in Deutschland
 57. Auswirkungen der Gastarbeiter Gelder in der Türkei
 58. Bedeutung der türkischen Arbeiter für Deutschland und Türkei
 59. Die Investitionen in Deutschland der türkischen Geschäftsmänner
 60. Soziale Fragen der Türkischen Gastarbeiter
 61. Beitrag türkischer Arbeitnehmer in beiden Ländern
 62. Türkisch-deutsche Kulturkonflikte / Lösungsangebote
 63. Türkisch-deutsche Ehen
 64. Arbeitsmigration nach Deutschland
 65. Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
 66. Aufsteigende Rechte Politik in Deutschland
 67. Gesundheitsprobleme der Türken in Deutschland
 68. Spezialkrankheiten der Deutschlandtürken
 69. Deutsche Gesundheitsinvestitionen in der Türkei
 70. Die Einstellung deutscher Krankenkassen auf türkische Gastarbeiter
 71. Türkische Studien auf dem Gebiet der Gesundheit in Deutschland
 72. Erwartungen von Türken von deutsche Krankenkassen
 73. Die Bedeutung des Kulturerbes, in Anbetracht des Tourismus und der türkisch-deutschen Beziehungen
 74. Gastronomie und Kulinarische Kultur in der türkischen und deutschen Welt
 75. Der Beitrag der deutschen Touristen in der Türkei und deutschen Tourismus Investitionen
0